Magamról / About me

Munkáim alapvető jellemzője a konstruktivitás, az egyszerű, mégis kifejező formákból való építkezés. Az absztrakción belül elsősorban a szimmetria és aszimmetria problémái és a szigorúbb, kigondolt, megszerkesztett geometriai formák érdekelnek, azonban néhol ezeket a mértanilag körülhatárolt alakzatokat, vagy éppen az őket körülölelő teret lazább, oldottabb modorban felvitt festékkel töltöm ki. Az egyszerűség elvét követve alkalmazok olyan elemeket, mint a négy- vagy a háromszög, illetve kevés színt használok, amelyek mellett általában feltűnnek a nem-színek (a fekete és a fehér) is, s így együttesen alkotnak sajátos kontrasztot.


The basic feature of my work is constructivity, the arrangement of simple yet expressive forms. Within the field of abstraction, I am primarily interested in the problems of symmetry and asymmetry, and the stricter, thought-out, geometric shapes. However, in some cases I fill these geometrically delineated shapes or the space surrounding them with a looser, more dissolved brushwork. Following the principle of simplicity, I use elements such as the quadrangle or the triangle. I use little-color, in wich non-colors (black and white) appears as well, creating a special contrast.